Aanvraag kassen 2023

Winterswijk, maart 2022.

Betreft: regels plaatsen kassen.

Een aantal regels voor het plaatsen van kassen, voor beide locaties:

*De afmetingen voor een kasje is maximaal 10% van het perceel tot maximaal 15 m² oppervlak, en 2,30 m hoog.

*De kasjes moeten voldoen aan door de vereniging vastgestelde eisen in omgevingsvergunning.

*Daarbij dient een (bouw)tekening overlegd te worden.

*Er is leges verschuldigd.

*De leges worden verrekend door de penningmeester, hiervan krijgt u vanzelf bericht.

Een aantal regels voor het plaatsen van bouwsels, voor beide locaties:

*Het zonder toestemming neerzetten van bouwsels kan vanaf nu niet meer worden gedoogd, en deze zullen dan ook weer verwijderd moeten worden.

*Tijdelijke bouwsels (tunnels en andere overkappingen) moeten vóór 1 november van de tuin verwijderd zijn. (Dit geldt overigens ook voor zonnebloemen en bonenstaken.)

*Bouwsels (zoals opbergplaatsen voor gereedschap) mogen maximaal 1,50 m hoog zijn.

Achterweg:

Er zijn weer vergunningen afgegeven voor het plaatsen van nieuwe kassen.

Contactpersoon kasjes Achterweg: dhr. A.Olbach. Email: a.olbach@gmail.com

Beusinkweg:

Aan de Beusinkweg is nog plek voor het plaatsen van nieuwe kassen.

Contactpersoon kasjes Beusinkweg: dhr. H.Geltink. Email: hogewin2@kpnmail.n