Aanvragen verhuur percelen

14-07-2020.

Ondanks de Coronacrisis is het nog steeds mogelijk een perceel te huren. De percelen aan de Beusinkweg zijn tot nader order allemaal vergeven. Aan de Achterweg zijn er nog percelen beschikbaar van 100m2.

Voor het aanvragen huren van een perceel of opzeggen van de huur kunt u zich wenden tot de volgende personen;

Voor een perceel aan de Achterweg bij dhr A. Olbach voorzitter tuincommissie , tel. 06 – 21624076 of a.olbach@gmail.com

Voor een perceel aan de Beusinkweg bij dhr G.J.W. Wolberink voorzitter tuincommissie, tel.515695

Voor het huren van een perceel vragen wij een borgsom van 50 euro, dit bedrag wordt weer terug gestort wanneer bij het opzeggen van de huur het perceel schoon word opgeleverd.